สมาชิก Digital Vaccine สามารถสะสมคะแนนได้เมื่อร่วมกิจกรรมกับเว็บไซต์ โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

 1. ลงทะเบียนกับเว็บไซต์ 100 คะแนน
 2. Comment หรือ Share เนื้อหาด้วยบัญชีสมาชิกอย่างน้อยวันละ 3 เนื้อหา ได้ 100 คะแนน
 3. Log in ต่อเนื่อง 7 วัน จะได้คะแนน 50 คะแนน
 4. ทำแบบสอบถามได้ 100 คะแนน
 5. แจ้งเบาะแสดิจิทัลวัคซีน ได้ 100 คะแนน

คะแนนที่สมาชิกได้รับ สามารถนำไปแลกของรางวัลต่างๆ มากมาย กรุณาเข้าสู่ระบบแล้วไปที่หน้าโปรไฟล์เพื่อแลกของรางวัล โดยคะแนนที่ใช้แลกของรางวัลจะถูกหักออกจากคะแนนสะสมรวม

ระดับสมาชิก: คะแนนสะสมรวมถูกใช้เพื่อจัดระดับสมาชิก โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้:

 • 0 – 100 คะแนน = เด็กฝึกงานหน้าใหม่
 • 101 – 1000 คะแนน = ผู้ช่วยนักสืบฝึกหัด
 • 1001 – 2500 คะแนน = ผู้ช่วยนักสืบเต็มตัว
 • 2501 – 4000 คะแนน = นักสืบทดลองงาน
 • 4001 – 6500 คะแนน = นักสืบหน้าใหม่
 • 6501 – 9000 คะแนน = นักสืบเต็มตัว
 • 9001 – 12000 คะแนน = หัวหน้านักสืบ
 • 12001 – 16000 คะแนน = สุดยอดนักสืบ
 • 16001 – 20000 คะแนน = นักสืบอันดับหนึ่ง

หมายเหตุ: คะแนนสะสมรวมจะไม่ถูกปรับลดเมื่อมีการแลกของรางวัล